خانه / سایت پاژنگ

آرشیو نویسنده: سایت پاژنگ

دانلود سوالات مبانی سازمان و مدیریت

دانلود نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت توضیحات : شامل بیش از ۲۰۰ سوال تستی مبانی سازمان و مدیریت (همراه با جواب) پرتکرار آزمون ها گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات امنیت شبکه های کامپیوتری

دانلود نمونه سوالات امنیت شبکه های کامپیوتری توضیحات : شامل ۱۱۰ سوال امنیت شبکه های کامپیوتری (همراه با جواب) پرتکرار آزمون ها + جزوه ۵۰ صفحه ای امنیت شبکه های کامپیوتری گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات مردم شناسی با جواب

دانلود نمونه سوالات مردم شناسی توضیحات : شامل ۱۲۰ سوال مردم شناسی (همراه با جواب) پر تکرار آزمون ها گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته سوالات بلافاصله پس از پرداخت ، ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات مبانی تربیت بدنی با جواب

دانلود نمونه سوالات مبانی تربیت بدنی توضیحات : شامل ۱۵۰ سوال مبانی تربیت بدنی (همراه با جواب) پرتکرار آزمون ها گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۱۶۰۰ تومان این بسته سوالات بلافاصله پس از پرداخت ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات حسابداری صنعتی

دانلود نمونه سوالات حسابداری صنعتی با جواب توضیحات : شامل ۴۵ سوال تستی + ۱۸ سوال تشریحی حسابداری صنعتی(همراه با جواب) پر تکرار آزمون ها گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات مبانی مدیریت دولتی

دانلود نمونه سوالات مبانی مدیریت دولتی با جواب توضیحات :  شامل ۲۰۰ سوال تستی مبانی مدیریت دولتی(همراه با جواب) پر تکرار آزمون ها گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته سوالات بلافاصله ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات حسابداری دولتی

دانلود نمونه سوالات حسابداری دولتی با جواب این مجموعه شامل ۱۰۰ سوال حسابداری دولتی(همراه با جواب) پر تکرار آزمون ها گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته سوالات بلافاصله پس از پرداخت ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات تحقیق در عملیات

دانلود نمونه سوالات تحقیق در عملیات با جواب این مجموعه شامل ۲۰۰ سوال تستی تحقیق در عملیات(همراه با جواب) پرتکرار آزمون ها گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته سوالات بلافاصله پس ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات مدیریت رفتار سازمانی

دانلود نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی با جواب توضیحات :  شامل بیش از ۲۰۰ سوال تستی مدیریت رفتار سازمانی (همراه با جواب) پرتکرار آزمون ها گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته ...

ادامه مطلب »