خانه / آرشیو برچسب: استخدام در اصفهان

آرشیو برچسب: استخدام در اصفهان

آگهی استخدام سازمان قطار شهری اصفهان

تعداد موردنیاز: مشخص نشده... شهرهای موردنیاز: اصـفهان
آگهی استخدام سازمان قطار شهری اصفهان

سازمان قطار شهری اصفهان و حومه در نظر دارد نسبت به جذب یک نفر کارشناس ایمنی و بهداشت کار ( HSE) با حداقل شرایط ذیـل پس از طی مراحل قانونی و مصاحبه اقدام نماید. دانلود سوالات استخدامی راه آهن / ...

متن کامل »