دانلود سوالات مالیه عمومی و بودجه

دانلود نمونه سوالات مالیه عمومی و بودجه توضیحات : شامل ۱۴۵ سوال پرتکرار مالیه عمومی و بودجه (همراه با جواب) در آزمون ها گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته سوالات بلافاصله ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات اقتصاد کلان با جواب

دانلود نمونه سوالات اقتصاد کلان با جواب این مجموعه شامل ۳۰۰ سوال پرتکرار اقتصاد کلان(همراه با جواب) در آزمون ها می باشد . گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته سوالات بلافاصله ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات قوانین کار و خدمات کشوری

دانلود نمونه سوالات قوانین کار و خدمات کشوری توضیحات :  شامل ۱۷۰ سوال پرتکرار قوانین کار و خدمات کشوری(همراه با جواب) در آزمون ها گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته سوالات ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات اقتصاد خرد با جواب

دانلود نمونه سوالات اقتصاد خرد با جواب این مجموعه شامل ۳۰۰ سوال پرتکرار اقتصاد خرد (همراه با جواب) در آزمون ها می باشد گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته سوالات بلافاصله پس از ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات پایگاه داده ها

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده ها توضیحات : شامل ۱۲۰ سوال پرتکرار پایگاه داده ها (همراه با جواب) در آزمون ها گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته سوالات بلافاصله پس از ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات ساختمان داده و الگوریتم

دانلود نمونه سوالات ساختمان داده و الگوریتم این مجموعه شامل ۱۲۰ سوال پرتکرار ساختمان داده و الگوریتم (همراه با جواب) در آزمون ها می باشد گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ این بسته سوالات بلافاصله پس از پرداخت ، جهت ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات مهندسی نرم افزار

دانلود نمونه سوالات مهندسی نرم افزار این مجموعه شامل ۱۲۰ سوال پرتکرار مهندسی نرم افزار (همراه با جواب) در آزمون ها می باشد گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته سوالات بلافاصله ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات فناوری اطلاعات

دانلود نمونه سوالات فناوری اطلاعات این مجموعه شامل ۱۲۰ سوال پرتکرار فناوری اطلاعات (همراه با جواب) در آزمون ها می باشد گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته سوالات بلافاصله پس از ...

ادامه مطلب »

دانلود سوالات معماری کامپیوتر

دانلود نمونه سوالات معماری کامپیوتر این مجموعه شامل ۱۲۰ سوال پرتکرار معماری کامپیوتر (همراه با جواب) در آزمون ها می باشد گرداوری شده توسط : مجموعه سایت پاژنگ قیمت بسته سوالات : ۳۹۰۰ تومان این بسته سوالات بلافاصله پس از ...

ادامه مطلب »