خانه / اخبار-استخدامی / استخدام دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

استخدام دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

تاریخ آگهی: 17 ژوئن 2020

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز در خانه های بهداشت روستایی، مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیئت امنای وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد به استناد مجوز استخدام شماره ۱۵۱۶۰۹ مورخ ۹۸/۳/۲۷ سازمان اداری واستخدامی کشور، تعداد ۲۸ نفر از افراد واجد شرایط را بصورت استخدام  پیمانی، از طریق آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه ) و گزینش برای شغل بهورزی بکارگیری می نماید.
مهلت ثبت نام تا 6 تیر ماه میباشد.
توجه:
اولویت ثبت نام پذیرش بهورز از متقاضیان با مدرک کاردانی یا کارشناسی از رشته های بهداشت عمومی،بهداشت محیط،پرستاری و مامایی به تفکیک جنسیت که شرایط آن در ماده ۲ (شرایط اختصاصی) این آگهی آمده است می باشد و در صورت عدم وجود متقاضی در رشته های فوق از متقاضیان با مدرک دیپلم مندرج در ماده ۲ ( شرایط اختصاصی) ثبت نام خواهد شد.

> شرایط عمومی

– اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
– داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در فراخوان آمده است.
– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
تبصره – معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون پزشکی موسسه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
– عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
– داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی
– نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه

> شرایط اختصاصی

۱-۲: عبارتند از:
– داوطلب زن: دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، مامایی و پرستاری (جهت دوره تطبیقی سه تا شش ماهه مهارت بهورزی)
– داوطلب مرد: دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاری (جهت دوره تطبیقی سه تا شش ماهه مهارت بهورزی )
تبصره۱: در شرایط استثنایی دانشگاه مجاز به ثبت نام و پذیرش داوطلبان دیپلم است. این شرایط عبارتند از:
۱- عدم دسترسی به فارغ التحصیلان دانشگاهی واجد شرایط در رشته های مورد نظر در مناطق مجاز استناد گواهی کتبی کارگروه آزمون بر انجام فراخوان در کلیه مناطق مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان یا کارشناس مرتبط
۲- موافقت معاونت بهداشت دانشگاه
این افراد باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی باشند.
۲-۲: شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد.
تبصره: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند ۱-۲ بوده و در عین حال مدرک تحصیلی هم تراز یا بالاتر در سایر رشته های تحصیلی داشته باشد، ملزم به ارائه تعهدات محضری مبنی بر عدم درخواست به کارگیری مدرک دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهد بود.
۳-۲: پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی، پذیرش آنها مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع کلاسهای بهورزی می باشد.در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی می بایست از دانشگاه محل تحصیل مدارک لازم دال بر تایید تعداد واحدهای گذرانده شده (تا زمان برگزاری آزمون) و عدم امکان دریافت هر گونه مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ گردد. به منظور اطمینان از اجرای این فرایند دانشگاه علاوه بر موارد پیشگفت می بایست از این افراد تعهد مورد لزوم مبنی بر برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی را نیز اخذ نماید.
۴-۲: پذیرش افراد متعهد خدمت و کلیه افرادی که شرایط به کارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعلام شده ندارد ممنوع می باشد. بدیهی است در صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقبا استخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد، به کارگیری این افراد در خانه بهداشت مورد نظر مشروط بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امکان استخدام به شکل قراردادهای اشاره شده در مواد پیشین مقدور خواهد بود.
۵-۲: پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود. داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا بعنوان “بومی روستا” تلقی گردند.
الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
ب) حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ) و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید، دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی ( ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم ) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
تبصره۱: داوطلبان زن که شرایط بند “الف” و “ب” را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند “الف” و “ب” ماده ۲ ازدواج کرده و حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونت شان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است این افراد با افراد بومی بند “الف” و “ب” در یک اولویت قرار دارند و نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.
تبصره ۲: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای “الف” و “ب” و تبصره ۱ از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای رییس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر)، با تایید خانه بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.
تبصره ۳: چناچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه دوره ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید، پذیرش آن ها بلامانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط براین که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد.
تبصره ۴: در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۲ نفر به ازای هرمورد پذیرش در روستای اصلی، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد :
الف- روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان
ب- در صورت عدم وجود متقاضیان واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع ۳۰ کیلومتر از روستای اصلی، پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود. گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد.
نکته: بومی روستاهای قمر و سایر روستاها تا شعاع ۳۰ کیلومتری مطابق با بند الف و ب ماده ۲ تعریف می شود.
ج) در شرایطی که تعداد واجدین شرایط دارای مدرک دانشگاهی برای شرکت در آزمون تنها یک نفر باشد دانشگاه می تواند مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر آن که فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده است و تنها فرد واجد شرایط یک نفر است پس از توافق معاون بهداشت دانشکده آزمون کتبی را در مورد فرد واجد شرایط انجام داده و در صورت کسب نمره حدنصاب وی را برای مصاحبه معرفی نماید.
د) در صورتی که هیچ کارشناس یا کاردان مرتبط مندرج در این آگهی در مناطق مجاز برای اجرای فراخوان وجود نداشته باشد، دانشکده می تواند پس از گواهی کارگروه آزمون بهورزی و موافقت معاونت بهداشت دانشکده برای جذب افراد دیپلم مندرج در ماده ۲ آگهی با همان نحوه گزینش به ترتیب از روستاهای اصلی و سپس روستاهای قمر اعلام فراخوان نموده و در صورت نبود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط از موارد ذکر شده فراخوان را از روستاهای همجوار خانه بهداشت تا شعاع ۳۰ کیلومتر از روستای اصلی که تحت پوشش همان مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه هستند انجام دهند.
ه) در شرایطی که تعداد واجدین شرایط برای شرکت افراد دیپلم در آزمون تنها یک نفر باشد دانشکده می تواند مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر آنکه فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده است و تنها فرد واجد شرایط یک نفر است، پس از توافق معاون بهداشت، آزمون کتبی را در مورد فرد واجد شرایط انجام داده و در صورت کسب قبولی نامبرده، که مبنای آن کسب نمره حدنصاب می باشد وی را برای مصاحبه معرفی نماید.
و) دانشکده مجاز است بر اساس پیش بینی از امکان جذب در روستاهای اصلی و یا سایر روستاها، فراخوان را در یک مرحله برای تمامی آنها انجام دهند. بدیهی است در صورتی که واجدین شرایط در روستای اصلی به حد کفایت باشد، پذیرش از سایر مناطق ممنوع است.به همین ترتیب صرفا در شرایطی که در روستای اصلی تعداد واجدین شرایط به حدنصاب نرسد می بایست بهورز از سایر نقاط گزینش شود.به عبارت دیگر چنانچه در هریک از مراحل گزینش بهورز از مرحله قبل امکان پذیر باشد، نمی بایست برای گزینش وارد مرحله بعد شد. لذا توصیه می شود در شرایطی که دانشکده یقین دارد در روستای اصلی تعداد کافی داوطلب وجود دارد که متعاقبا به هر دلیلی ریزش نخواهند داشت، نسبت به اجرای فراخوان در سایر مناطق تحت پوشش که در این آگهی مجاز شناخته می شوند اقدام ننماید. در صورتی که تعداد واجدین شرایط در روستای اصلی کمتر از ۲ نفر باشد، اجرای فراخوان در روستاهای قمر الزامی است .در این شرایط داوطلبین روستاهای اصلی و قمر در اولویت مساوی خواهند بود. این روال تا رسیدن به حدنصاب داوطلبان ادامه می یابد و تا زمانی است که در مرحله قبل تعداد واجدین شرایط به حدنصاب نرسیده باشند اما اگر در یک مرحله تعداد واجدین شرایط از حدنصاب عبور نماید، داوطلبانی که از مناطق دورتر گزینش شده اند می بایست حذف شوند.
ح- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ۳۰ سال (۲۹ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی ۲۸ سال ( ۲۷ سال و ۱۱ ماه ۲۹ روز) می باشد. در شرایط خاصی که افراد دیپلم یا زیر آن گزینش شود، حداقل سن برای ایشان ۱۶ سال ( ۱۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز ) و حداکثر ۲۶ سال ( ۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) خواهد بود. تاریخ اولین روز برای شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد
تبصره ۱: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از ۲۸ سال ( ۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز ) و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از ۳۰ سال ( ۲۹ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و سن داوطلب دارای مدرک کارشناسی نباید از ۳۲ سال (۳۱ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) تجاوز نماید.
الف – داوطلبانی که طرح نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
ب – مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت (سربازی) آقایان بر اساس کارت پایان خدمت
تبصره۲ – سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد.

> نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

– ثبت نام از متقاضیان از طریق مرکز آموزش بهورزی شهرستان نیشابور اعلام می گردد
– اطلاع رسانی از طریق مرکز بهداشت شهرستان در محلهای مورد نیاز، بخشداری، دهیاری، شورای اسلامی و سایر اماکن عمومی و نصب اطلاعیه درمراکز خدمات جامع سلامت روستایی

> مدارک مورد نیاز

– تکمیل برگ در خواست شغل
– رسید بانکی پرداخت مبل ۴۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۹۹۱۷۰۶۰۰۲ با کدشناسه ۷۸۹۹۱۷۰۶۰۰۲۱۰۳۳ به نام درآمدهای اختصاصی دانشکده علوم پزشکی نیشابور بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام
– ۶ قطعه عکس ۳*۴ جدید تمام رخ، پشت نویسی (یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود)
– تصویر آخرین مدرک تحصیلی
– تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
– تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
– مدارک دلیل بر بومی بودن (معرفی نامه از شورای محل)
– مدارک دلیل برایثارگری و خانواده شهید
– تاییدیه سلامت جسمانی و روانی توسط پزشک مرکز خدمات جامع سلامت
– گواهی عدم سوءپیشینه
– گواهی عدم اعتیاد -یک جلد پوشه

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

پانزده + نوزده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تمامی حقوق این سایت برای پاژنگ محفوظ است پیاده سازی طراحی سایت : شرکت مهندسی صلایان - salayan.ir
رفتن به بالا