خانه / اخبار-استخدامی / استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تاریخ آگهی: 15 ژوئن 2020

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه‌های بهداشت روستایی مفاد تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد ۳۹ نفر (پست غیر عشایری) از افراد واجد شرایط بصورت استخدام پیمانی از افراد واجد شرایط طبق مجوز شماره‌های ۸۵۱۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ و ۴۶۰۷ مورخ ۹۸/۶/۱۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه) و گزینش برای شغل بهورزی به شرح جداول ذیل بکارگیری نماید.
مهلت ثبت نام تا ۳۰ خرداد ماه ۹۹ میباشد.
توجه:
اولویت ثبت نام پذیرش بهورز از متقاضیان با مدرک کاردانی یا کارشناسی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، پرستاری و مامایی به تفکیک جنسیت که شرایط آن در ماده ۲ (شرایط اختصاصی) این آگهی آمده است می باشد و در صورت عدم وجود متقاضی در رشته های فوق از متقاضیان با مدرک دیپلم مندرج در ماده ۲ (شرایط اختصاصی) ثبت نام خواهد شد.

> لیست پذیرش بهورز استخدام پیمانی

ردیفعنوان رشته شغلینام شهرستاننام مرکزنام خانه بهداشتتعداد
زنمرد
۱بهورزبوشهردویرهاحمدی۱
۲بهورز  تنگستانبوالخیرعامری۱
۳بهورزدلوارمحمد عامری۱
۴بهورزبنجوبنجو۱
۵بهورز    جمامیرالمومنین(ع)علی آباد۱
۶بهورزامیرالمومنین(ع)بابامبارکی۱
۷بهورزریزپشتو۱
۸بهورزریزدره بان۱
۹بهورزامیرالمومنین(ع)علی آباد۱
۱۰بهورزامیرالمومنین(ع)بهرباغ۱
۱۱بهورزامیرالمومنین(ع)حاجی آباد۱
۱۲بهورزکوری حیاتیچم چشمه۱
۱۳بهورزبهارستانچاهه۱
۱۴بهورزامیرالمومنین(ع)جنوب جم۱
۱۵بهورز        دشتستانامام حسین(ع)قراول خانه۱
۱۶بهورزطلحهدرنگ۱
۱۷بهورزخوش مکانچا ه خانی۱
۱۸بهورزشبانکارهگلدشت۱
۱۹بهورزشهید فرهیسرکره۱
۲۰بهورزنظرآقاهلپه ای۱
۲۱بهورزآبپخشبویری۱
۲۲بهورزدهداران سفلیخلیفه ای۱
۲۳بهورززیارتزیارت۱
۲۴بهورز  دیردوراهکحاجی آباد۱
۲۵بهورزآبدانکنارترشان۱
۲۶بهورزبردخونشهنیا۱
۲۷بهورزآبدانسرمستان۱
۲۸بهورز        عسلویهزبارکنارخیمه۱
۲۹بهورزاخندبزباز۱
۳۰بهورزاخندکلات۱
۳۱بهورزاخنداخند۱
۳۲بهورزبیدخونبیدخون۱
۳۳بهورزچاه مبارکمروع وسواحل۱
۳۴بهورززبارهاله جنوبی۱
۳۵بهورزچاه مبارکسهمو جنوبی۱
۳۶بهورززبارخره۱
۳۷بهورزکنگانقدسبرکه چوپان۱
۳۸بهورزسیرافپرک۱
۳۹بهورزگناوهمال خلیفهسربست۱
جمع۲۶۱۳
جمع کل۳۹

> شرایط عمومی 

۱-۱ – اعتقاد به دین مبین اسلام ویا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
۱-۲- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۱-۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱-۴- بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در فراخوان آمده است.
۱-۵- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
تبصره – معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون پزشکی موسسه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد
۱-۶- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروانگردان
۱-۷- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۱-۸- داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی
۱-۹- نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه

> شرایط اختصاصی

۲-۱- عبارتند از:
– داوطلب زن : دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت خانواده، مامایی و پرستاری (جهت دوره تطبیقی شش ماهه مهارت بهورزی)
– داوطلب مرد : دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت محیط و پرستاری (جهت دوره تطبیقی شش ماهه مهارت بهورزی)
تذکر: مبنای محاسبه تاریخ فراغت ازتحصیل، تاریخ آخرین روز ثبت نام می باشد.
تبصره ۱: در شرایط استثنایی دانشگاه مجاز به ثبت نام و پذیرش داوطلبان دیپلم است.این شرایط عبارتند از:
۱- عدم دسترسی به فارغ التحصیلان دانشگاهی واجد شرایط در رشته های مورد نظر در مناطق مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان یا کارشناس مرتبط
این افراد باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی باشند.
۲-۲- شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی مندرج درآگهی در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد.
تبصره: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند ۱-۲ بوده و در عین حال مدرک تحصیلی هم تراز یا بالاتر در سایر رشته های تحصیلی داشته باشد، ملزم به ارائه تعهدات محضری مبنی بر عدم درخواست به کارگیری مدرک دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهد بود.
۲-۳- پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی، پذیرش نهایی آنها مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع کلاس‌های بهورزی می باشد. در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی از دانشگاه محل تحصیل مدارک لازم دال بر تایید تعداد واحدهای گذرانده شده (تا زمان برگزاری آزمون) و عدم امکان دریافت هر گونه مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ می گردد. به منظور اطمینان از اجرای این فرایند دانشگاه علاوه بر موارد پیشگفت از این افراد تعهد مورد لزوم مبنی بر برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی را نیز اخذ می نماید.
۲-۴- پذیرش افراد متعهد خدمت و کلیه افرادی که شرایط به کارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعلام شده ندارند ممنوع می باشد. بدیهی است در صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقبا استخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد، به کارگیری این افراد در خانه بهداشت مورد نظر مشروط بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امکان استخدام به شکل قراردادهای اشاره شده در مواد پیشین مقدور خواهد بود.
۲-۵- پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود. داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا عنوان “بومی روستا” تلقی گردند.
الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
ب) حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ) و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید، دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم )را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
تبصره ۱ : داوطلبان زن که شرایط بند “الف” و “ب” را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند “الف” و “ب” ماده ۲ ازدواج کرده و حداقل ۲ سال ار تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است این افراد با افراد بومی بند “الف” و “ب” در یک اولویت قرار دارند و نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.
تبصره ۲ : احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای “الف” و “ب” و تبصره ۱ از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای رییس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر)، با تایید خانه بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.
تبصره ۳ : چناچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه دوره ضرورت سربازی در خارج ار محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید، پذیرش آن ها بلامانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط براین که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد.
تبصره ۴ : در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۲ نفر به ازای هرمورد پذیرش در روستای اصلی، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد :
الف- روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان
ب- در صورت نبود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه تا شعاع ۳۰ کیلومتر از روستای اصلی، به شرط رعایت تقسیمات کشوری طبق طرح گسترش شبکه و محدوده ی جغرافیایی شهرستان مربوطه و پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود . گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد .
نکته : بومی روستاهای قمر و سایر روستاها تا شعاع ۳۰ کیلومتری مطابق با بند الف و ب ماده ۲ تعریف می شود.
ج) در صورتی که هیچ کارشناس یا کاردان مرتبط مندرج در این آیین‌نامه در مناطق مجاز برای اجرای فراخوان وجود نداشته باشد، دانشگاه می‌تواند برای جذب افراد دیپلم مندرج در ماده ۲ آیین‌نامه با همان نحوه گزینش به ترتیب از روستای اصلی و سپس روستاهای قمر پذیرش نموده و در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط از موارد ذکر شده، پذیرش از روستاهای هم‌جوار خانه بهداشت تا شعاع ۳۰ کیلومتر از روستای اصلی که تحت پوشش همان مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه هستند انجام دهد.
نکته : درصورتی پذیرش از روستای همجوار تا شعاع ۳۰ کیلومتری انجام می گردد که در همان شهرستان و طبق طرح گسترش شبکه باشد.
د) استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد مواد ۱و۲ (شرایط عمومی و اختصاصی) با رعایت مفاد این آگهی می باشد.

> شرایط سنی

۳-۱- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ۳۰ سال (۲۹ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه ۲۹ روز) می باشد. در شرایط خاصی که افراد دیپلم یا زیر آن گزینش شود، حداقل سن برای ایشان ۱۶ سال (۱۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز ) و حداکثر ۲۶ سال (۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) خواهد بود. تاریخ اولین روز برای شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.
تبصره ۱ : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از ۳۰ سال (۲۹ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و سن داوطلب دارای مدرک کارشناسی نباید از ۳۲ سال (۳۱ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) تجاوز نماید .
الف – داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
ب- مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت
تبصره ۲ : سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد.
الف) جانبازان ، آزاداگان، فرزندان و همسر شهداء ، فرزندان و همسر جانبازان ۲۵% به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ب) افراد خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال
ج) رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه

> مدارک مورد نیاز

۴-۱ – تکمیل برگ درخواست شغل (با دقت و خط خوانا تکمیل گردد)
۴-۲ – مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حق ثبت نام، ازدرگاه الکترونیکی در زمان ثبت نام به حساب دانشگاه واریز گردد.
* ایثارگران موظف به پرداخت نصف حق ثبت نام می باشند.
۴-۳- عکس ۴× ۳ جدید و تمام رخ با فرمت های Jpeg یا Jpg و یا Png با حجم حداکثر ۱۰۰ کیلوبایت و مربوط به سال جاری و با زمینه پشت سفید ، اسکن و بارگذاری شود. (اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی و کارت ملی ، شناسنامه و…. قابل قبول نمی باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با موارد ذکر شده اقدام به اسکن نمایند.)
۴-۴- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
۴-۵- تصویر تمام صفحات شناسنامه
۴-۶- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
۴-۷- تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن
۴-۸- مدارک دال بر بومی بودن (فرم احراز سکونت پس از تکمیل و تایید با فرمت های Jpeg یا Jpg و یا Png با حجم حداکثر ۱۰۰ کیلوبایت اسکن و بارگزاری شود.) اصل مدارک درصورت پذیرش در روز مصاحبه جهت بررسی تحویل گردد.
۴-۹- مدارک دال بر ایثارگری
۴-۱۰- سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

> نحوه ثبت نام ، ارسال مدارک و مهلت ثبت نام

۵-۱- دانشگاه آگهی پذیرش بهورز را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز بهداشت شهرستان در محل های مورد نیاز ، بخشداری ، دهداری ، شورای اسلامی و سایر اماکن عمومی و نصب اطلاعیه در مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت منتشرمی نماید.
۲-۵- ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می گیرد :
۳-۵- مهلت ثبت نام از تاریخ ۹۹/۳/۲۰ تا لغایت تاریخ ۹۹/۳/۳۰ می‌باشـــد. متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند تا تاریخ ۹۹/۳/۳۰ نسبت به ثبت نام به صورت الکترونیکی درسایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام نمایند و از تاریخ ۹۹/۴/۸ لغایت ۹۹/۴/۱۰ نسبت به ویرایش در سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام نمایند.
تذکر) داوطلبان گرامی، پس از تایید ثبت نام و چاپ فرم تقاضانامه که حاوی کد رهگیری می باشد لازم است کد رهگیری را تاپایان اعلام نتایج نزد خود نگهداری نمایند.
به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

17 − 14 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تمامی حقوق این سایت برای پاژنگ محفوظ است پیاده سازی طراحی سایت : شرکت مهندسی صلایان - salayan.ir
رفتن به بالا