خانه / استان یزد / استخدامی دانشگاه یزد

استخدامی دانشگاه یزد

تاریخ آگهی: 20 دسامبر 2015

آگهی جذب عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه یزد سال ۹۴

دانشگاه یزد در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهای صادره از طرف هیئت امنای دانشگاه در چارچوب آییننامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود، از بین واجدین شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد طبق جدول شماره(۱) از طریق برگزاری آزمون علمی، مصاحبه (فنی، تخصصی، مهارتی و روانشناختی) و گزینش به صورت قراردادی (با پیش شرط گذراندن سه ماه دوره آزمایشی) اقدام به جذب نیرو مینماید. لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند به شیوه الکترونیک و از طریق سامانه employ.yazd.ac.ir نسبت به ثبت نام برای شرکت در آزمون اقدام نمایند.

الف- شرایط عمومی

۱. تابعیت جمهوری اسالمی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت.
۲. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه.
۳. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴. عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروههای سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران.
۵. عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
۶. نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر.
۷. عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع ذیصالح.
۸. عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن.
۹. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم از خدمت (برای آقایان)
۱۰. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته میشوند برابر ضوابط دانشگاه که در
مرحله مصاحبه و معاینات پزشکی مورد سنجش قرار میگیرد.
۱۱. دارا بودن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۳۰ سال تمام، برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و حداکثر ۳۵ سال تمام، برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (ملاک عمل برای محاسبه ۹۴/۹/۲۸ است)
توجه: در محاسبه حداکثر سن، مدرک تحصیلی که داوطلب براساس آن پذیرفته خواهد شد، مالک عمل قرار میگیرد.
۱۲. هریک از داوطلبان که به هنگام ثبتنام، اطلاعات نادرست و جعلی ارائه نموده و به سبب این اطلاعات پذیرفته شوند، هر زمان که غیر واقعی بودن اطلاعات مشخص شود، قبولی ایشان ملغی بوده و به لحاظ طولانی نمودن فرایند جذب،اقدام لازم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد.

ب) شرایط اختصاصی

۱. داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی مندرج در جدول شماره (۱)
۲. حداقل معدل کل دوره کارشناسی برای متقاضیان ۱۴ میباشد.
توجه: مدرک تحصیلی که داوطلب براساس جدول شماره (۱) نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نموده است،
آخرین مدرک وی تلقی و مدارک اخذ شده بالاتر در حین فرآیند به کارگیری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳. تاریخ فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان باید قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ باشد.

ج) چگونگی ثبت نام، پرداخت وجه و موارد ضروری

داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در اطلاعیه ثبت نام از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴ / ۰۹ / ۲۲ تا روز شنبه مورخ ۱۳۹۴ / ۰۹ / ۲۸ از طریق سامانه employ.yazd.ac.ir اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.

توجه: صرفأ افرادی که از طریق سامانه ثبتنام مینمایند مجاز به شرکت در آزمون کتبی هستند.
۲. داوطلبان باید مبلغ پانصد هزار ریال را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه
ثبت نام و با استفاده از کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب پرداخت نمایند.
توجه : در صورتی که متقاضی در بیش از یک رشته شغلی ثبتنام نماید به ازای هر رشته شغلی جدید باید ۲۵۰۰۰۰ ریال اضافه پرداخت نماید.
۳. مدت زمان تعیین شده تمدید نمیگردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبتنام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
۴. متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.
۵. پذیرش داوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صورت می گیرد .مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
۶. پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به موفّقیت داوطلبان در آزمون کتبی، آزمون عملی مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذی صلاح میباشد.
۷. به ثبت نامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

د) مراحل ثبت نام

۱. داوطلبان گرامی ضمن مطالعه دقیق دفترچه راهنما نسبت به تکمیل دقیق فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی اقدام مینمایند.
۲. هنگام ثبت نام ،داشتن فایل اسکن شده ۴*۳ (تمام رخ حتی الامکان رنگی و دارای زمینه سفید ) واضح و مشخص الزامی است. تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و منگنه بوده و هرگونه لکه و حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد . در صورت ارسال عکس غیر معتبر ثبتنام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میشود.
۳. صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیح) ، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (ویژه برادران).
۴ . آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دارای معدل.
۵. رزومه.

ه )دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون

۱ .کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سامانه آزمون روی سایت دانشگاه یزد از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ برای مشاهده و پرینت در دسترس خواهد بود.
۲. ارائه کارت شرکت در آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) و کارت ملی هنگام ورود به حوزه الزامی است. بدیهی است در غیر اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.
۳ . لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون نیز بررسی مجدد خواهد شد.
۴.تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۰/۲۵ / ۱۳۹۴ است . ساعت شروع و محل برگزاری آزمون روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.
۵. در صورت مشاهده هرگونه نقص در اطلاعات مندرج در کارت آزمون، متقاضیان میتوانند در تاریخهای ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ به باجه رفع نقص مستقر در دانشگاه یزد و به نماینده برگزاری آزمون مراجعه نمایند.

و.مواد آزمون کتبی

کد مواد آزمون تعداد سؤال از شماره تا شماره ضریب تعداد کل سوالات مدت زمان پاسخگویی شماره دفترچه
۱۰۰ ۱ – زبان و ادبیات فارسی ۱۵ ۱ ۱۵ ۱ ۱۱۵ ۱۴۰ دقیقه ۱
۲ – زبان انگلیسی ـ عمومی ۱۵ ۱۶ ۳۰ ۲
۳ – ریاضی و آمار مقدماتی ۱۵ ۳۱ ۴۵ ۱
۴ – فنّاوری اطلاعات (مهارت هفت گانه I.C.D.L ) ۱۵ ۴۶ ۶۰ ۲
۵ – معارف اسلامی* ۱۵ ۶۱ ۷۵ ۱
۶ – اطلاعات عمومی (دانش اجتماعی و حقوق اساسی) ۱۵ ۷۶ ۹۰ ۱
۷ – هوش و توانمندیهای عمومی ۲۵ ۹۱ ۱۱۵ ۲

* اقلیتهای دینی (مسیحی، زرتشتی، کلیمی) ، در این درس باید به سؤالهای اقلیتهای دینی پاسخ دهند.
توجه ۱: آزمون عمومی، نمره منفی دارد.
توجه۲: کسب حداقل ۱۵%از سقف امتیازات هر بند لازم است.
توجه ۳: کسب حداقل ۵۰% کل امتیازات برای هر داوطلب لازم است.
و. مصاحبه و امتحان عملی:
داوطلبانی که حد نصاب علمی لازم را کسب نمایند (با احتساب حداکثر چهار برابر ظرفیت در هر رشته شغلی)  به مصاحبه و آزمون عملی دعوت میشوند. در این مرحله که مبنای انتخاب افراد میباشد مهارتهای ICDL ، اطلاعات تخصصی رشته شغلی متقاضی، سوابق علمی و پژوهشی و سایر توانمندیهای فرد ملاک ارزیابی قرار میگیرد.
* کلیه گرایشهای رشتههای مرتبط مندرج در جدول شماره (۱) قابل قبول میباشد.

جدول شماره (۱) : کد و عناوین رشته شغلی

ردیف عنوان رشته شغلی / (کد ۵۰۱) شرایط احراز / رشته مرتبط تعداد
۱ کارشناس حقوقی/(کد ۵۰۱) کارشناسی یا کارشناسی ارشد حقوق (کد ۶۰۰۱) ۱
۲ حسابدار/(کد ۵۰۲) کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداری(کد ۶۰۰۲) ۳
۳ کارشناس امور مالی/(کد ۵۰۳) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت مالی(کد ۶۰۰۳)

مهندسی مالی(کد ۶۰۰۴)

۲
۴ کارشناس برنامه و بودجه/(کد ۵۰۴) کارشناسی یا کارشناسی ارشد اقتصاد (کد ۶۰۰۵)

آمار(کد ۶۰۰۶)

۱
۵ کارشناس تحول اداری/ (کد ۵۰۵) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت (کد ۶۰۰۷)

مهندسی صنایع (کد۶۰۰۸)

۱
۶ کارشناس برنامه ریزی /(کد ۵۰۶) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت (کد ۶۰۰۷)

مهندسی صنایع(کد ۶۰۰۸)

۱
۷ کارشناس خدمات آموزشی/(کد ۵۰۷) کارشناسی یا کارشناسی ارشد علوم تربیتی(کد ۶۰۰۹)

مدیریت (کد ۶۰۰۷)/مهندسی صنایع (کد ۶۰۰۸)

ریاضی کاربردی(کد ۶۰۱۰)/کامپیوتر(کد ۶۰۱۱)

۴
۸ کارشناس امور پژوهشی/(کد ۵۰۸) کارشناسی یا کارشناسی ارشد برق(کد ۶۰۱۲)

مکانیک(کد ۶۰۱۳)/صنایع (کد ۶۰۰۸)

مدیریت(کد ۶۰۰۷)/آمار(کد ۶۰۰۶)

۲
۹ کارشناس فناوری اطلاعات/(کد ۵۰۹) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(کد ۶۰۱۱)

علوم کامپیوتر(کد ۶۰۱۴)/مهندسیIT (کد ۶۰۱۵)

مدیریتIT (کد ۶۰۱۶)

۳
۱۰ کارشناس ناظر طرح های عمرانی/(کد ۵۱۰) کارشناسی یا کارشناسی ارشد معماری(کد ۶۰۱۷)

عمران(کد ۶۰۱۸)

۱
۱۱ کارشناس روابط عمومی/(کد ۵۱۱) کارشناسی یا کارشناسی ارشد علوم اجتماعی(کد ۶۰۱۹)

علوم ارتباطات اجتماعی (کد ۶۰۲۰)

۱
۱۲ کارشناس روابط بین الملل/ (کد ۵۱۲) کارشناسی یا کارشناسی ارشد روابط بین الملل(کد ۶۰۲۱)

زبان انگلیسی(کد ۶۰۲۲)

۱
۱۳ کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی/(کد ۵۱۳) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت(کد ۶۰۰۷) ۱
۱۴ کارشناس امور فرهنگی/(کد ۵۱۴) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت(کد ۶۰۰۷)

علوم تربیتی(کد ۶۰۰۹)/روانشناسی(کد ۶۰۲۳)

الهیات(کد ۶۰۲۴)/فقه و حقوق(کد ۶۰۲۵)

حقوق(کد ۶۰۰۱)/علوم اجتماعی (کد ۶۰۱۹)

علوم سیاسی(کد ۶۰۲۶)/هنر(کد ۶۰۲۷)

۱
۱۵ کارشناس امور اداری/(کد ۵۱۶) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت (کد ۶۰۰۷) ۱
۱۶ مامور حراست /(کد ۵۱۸) کارشناسی یا کارشناسی ارشد حقوق (کد ۶۰۰۱) ۱
۱۷ کارشناس فضای سبز/(کد ۵۱۷) کارشناسی یا کارشناسی ارشد فضای سبز(کد ۶۰۲۸) ۱
جمع کل ۲۶

*کلیه گرایشهای رشته های مرتبط مندرج در جدول شماره (۱ ) قابل قبول میباشد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

11 + سیزده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تمامی حقوق این سایت برای پاژنگ محفوظ است پیاده سازی طراحی سایت : شرکت مهندسی صلایان - salayan.ir
رفتن به بالا