خانه / نمونه سوالات استخدامی (برگه 10)

آرشیو دسته ی : نمونه سوالات استخدامی

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز علوم زراعی و باغی

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز علوم زراعی و باغی

جهت دانلود سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز علوم زراعی و باغی می توانید از فرم زیر نسبت به دانلود اقدام نمایید: سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز علوم زراعی و باغی این بسته شامل دو مجموعه عمومی و تخصصی ...

متن کامل »

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز علوم دامی

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز علوم دامی

جهت دانلود سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز علوم دامی می توانید از فرم زیر نسبت به دانلود اقدام نمایید: سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز علوم دامی این بسته شامل دو مجموعه عمومی و تخصصی می باشد مجموعه سوالات ...

متن کامل »

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز صنایع فلزی

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز صنایع فلزی

جهت دانلود سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز صنایع فلزی می توانید از فرم زیر نسبت به دانلود اقدام نمایید: سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز صنایع فلزی این بسته شامل دو مجموعه عمومی و تخصصی می باشد مجموعه سوالات ...

متن کامل »

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز تاسیسات

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز تاسیسات

جهت دانلود سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز تاسیسات می توانید از فرم زیر نسبت به دانلود اقدام نمایید: سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز تاسیسات این بسته شامل دو مجموعه عمومی و تخصصی می باشد مجموعه سوالات عمومی دفترچه ...

متن کامل »

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکتروتکنیک

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکتروتکنیک

جهت دانلود سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکتروتکنیک می توانید از فرم زیر نسبت به دانلود اقدام نمایید: سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکتروتکنیک این بسته شامل دو مجموعه عمومی و تخصصی می باشد مجموعه سوالات عمومی دفترچه ...

متن کامل »

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکترونیک

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکترونیک

جهت دانلود سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکترونیک می توانید از فرم زیر نسبت به دانلود اقدام نمایید: سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الکترونیک این بسته شامل دو مجموعه عمومی و تخصصی می باشد مجموعه سوالات عمومی دفترچه ...

متن کامل »

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش استاد کار طراحی و دوخت

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش استاد کار طراحی و دوخت

جهت دانلود سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش استاد کار طراحی و دوخت می توانید از فرم زیر نسبت به دانلود اقدام نمایید: سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار طراحی و دوخت این بسته شامل دو مجموعه عمومی و تخصصی ...

متن کامل »

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش استاد کار نقشه کشی عمومی

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش استاد کار نقشه کشی عمومی

جهت دانلود سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش استاد کار نقشه کشی عمومی می توانید از فرم زیر نسبت به دانلود اقدام نمایید: سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار نقشه کشی عمومی این بسته شامل دو مجموعه عمومی و تخصصی ...

متن کامل »

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش استاد کار ساخت و تولید

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش استاد کار ساخت و تولید

جهت دانلود سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش استاد کار ساخت و تولید می توانید از فرم زیر نسبت به دانلود اقدام نمایید: سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار ساخت و تولید این بسته شامل دو مجموعه عمومی و تخصصی ...

متن کامل »

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش استاد کار کامپیوتر

سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش استاد کار کامپیوتر

این مجموعه که توسط پاژنگ ارائه شده است حاوی سوالات زیر می باشد: سوالات برنامه سازی کامپیوتر ۸۰ سوال + پاسخنامه تستی سوالات بسته های نرم افزاری ۱۰۰ سوال + پاسخنامه تستی سوالات شبکه ۱۵۰ سوال + پاسخنامه تستی سوالات بانک اطلاعاتی ۱۲۵ سوال + پاسخنامه تستی سوالات سخت افزار ۱۲۰ سوال ...

متن کامل »

زیر مجموعه های موجود

تمامی حقوق این سایت برای پاژنگ محفوظ است طراحی ، پیاده سازی و مدیریت توسط : شرکت مهندسی صلایان - salayan.ir
رفتن به بالا