خانه / اخبار متفرقه / استخدامی خیاط در تهران – ۸ آذر ماه ۹۴

استخدامی خیاط در تهران – ۸ آذر ماه ۹۴

تاریخ آگهی: ۰۸ آذر ۱۳۹۴

نیازمندی های استان تهران – ۸ آذر ماه ۹۴

استخدام خیاط بیرون بر مزدوی دوز

بیرون بر حرفه ای مجلسی دوز

بیرون بر حرفه ای مجلسی دوز , بچه گانه با تیراژ بالا , تسویه هفتگی – اسلامشهر
۰۹۱۲۵۸۸۰۵۱۸ – ۵۶۶۹۲۵۸۰
کارگاه مزدی دوز پیراهن
کارگاه مزدی دوز پیراهن

کارگاه مزدی دوز پیراهن , فرنگی دوز جعبه ای با مزد نقدی , نیازمندیم
۶۶۹۵۹۲۶۸
تعدادی مزدی دوز حرفه ای
تعدادی مزدی دوز حرفه ای

تعدادی مزدی دوز حرفه ای , شلوارزنانه نیازمندیم بامزایای عالی , گاواردین ، کتان ، لی و لگ
۰۹۳۶۶۶۶۵۳۵۲و۰۹۲۱۲۴۲۳۱۰۱
تعدادی مزدی دوز
تعدادی مزدی دوز

تعدادی مزدی دوز , تریکو دوز ماهر نیازمندیم
۶۶۴۷۷۲۷۶ ۶۶۹۷۳۴۷۶
به تعدادی بیرون بر تمیزدوز
به تعدادی بیرون بر تمیزدوز

به تعدادی بیرون بر تمیزدوز , پیراهن مردانه فرنگی , و اسپرت نیازمندیم
۶۶۷۴۲۰۸۰
تعدادی چرخکار تنه دوز
تعدادی چرخکار تنه دوز

تعدادی چرخکار تنه دوز , راسته دوز،یقه دوز،سه سوزنه , بیرون برنیازمندیم
۰۹۳۷۴۵۱۶۹۱۷ تماس تا ۲ هفته
به یک بیرون بر فرنگی و
به یک بیرون بر فرنگی و

به یک بیرون بر فرنگی و , یک مادگی دوز نیازمندیم
۰۹۱۲۵۲۳۳۷۹۵ ۳۳۸۰۰۶۳۷
به تعدادی مزدی دوز ماهر
به تعدادی مزدی دوز ماهر

به تعدادی مزدی دوز ماهر , با تعدادی چرخ بالا , نیازمندیم.
۸ ـ ۸۸۳۱۱۱۵۷
به تعدادی پرچ زن
به تعدادی پرچ زن

به تعدادی پرچ زن , شلوار لی نیازمندیم , (تماس تایکهفته) (میدان بهاران)
۵۵۷۹۱۴۹۷
به تعدادی مزدی دوز
به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , نیازمندیم
۰۹۱۹۲۹۶۱۷۲۶ ۰۹۱۲۲۳۸۸۷۹۰
بیرون بر پیراهن مردانه
بیرون بر پیراهن مردانه

بیرون بر پیراهن مردانه , سه سوزنه دار ماهر , نیازمندیم
۵۵۶۲۸۱۱۶و۳۳۵۱۵۷۷۳


استخدام خیاط چرخکار

به تعدادی تنه دوز فرنگی

به تعدادی تنه دوز فرنگی , حوالی ترمینال خاوران , (نبرد) نیازمندیم
۳۳۸۱۲۵۱۱
تعدادی چرخکارخانم یاآقا
تعدادی چرخکارخانم یاآقا

تعدادی چرخکارخانم یاآقا , ووسط کاردرملحفه دوزی , نیازمندیم(محدوده عبدل آباد)
۰۹۱۲۶۴۶۳۶۰۲و۵۵۸۶۶۵۲۴
چرخکارماهر خانم
چرخکارماهر خانم

چرخکارماهر خانم , جهت کاردرمزون نیازمندیم
۰۹۱۲۷۱۶۳۱۳۷ ۴۴۳۰۶۳۲۳
چرخکار و زیگزال دوز
چرخکار و زیگزال دوز

چرخکار و زیگزال دوز , وکارگر ساده خانم نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)
۰۹۳۸۹۹۰۰۳۹۳ و ۵۵۵۷۱۹۲۵
تعدادی چرخکار حرفه ای
تعدادی چرخکار حرفه ای

تعدادی چرخکار حرفه ای , جهت مانتو نیازمندیم , حقوق مکفی – تماس تا یکهفته
حوالی م سپاه ۷۷۵۹۰۲۴۵
به تعدادی خیاط ماهر پیراهن و
به تعدادی خیاط ماهر پیراهن و

به تعدادی خیاط ماهر پیراهن و , شلوار لی و کتان دوز بچه گانه , وتکمیل کار نیازمندیم
۰۹۱۴۸۲۰۰۷۶۴و۳۶۶۴۳۹۶۵
به تعدادی مچ و دمپا دوز
به تعدادی مچ و دمپا دوز

به تعدادی مچ و دمپا دوز , و وسط کار آقا نیازمندیم , تسویه هفتگی «محدوده اسلامشهر»
۰۹۱۹۷۰۸۵۹۳۴
تعدادی چرخکارخانم و وسط کار
تعدادی چرخکارخانم و وسط کار

تعدادی چرخکارخانم و وسط کار , خانم تونیک و سارافون نیازمندیم , عبدل آباد (تماس یکهفته)
۰۹۱۲۲۴۷۳۱۵۴ ـ ۵۵۸۳۱۵۰۷
به تعدادی چرخکار و
به تعدادی چرخکار و

به تعدادی چرخکار و , زیگزال دوز،وسط کارخانم یا آقا , جهت تریکومردانه( حوالی مختاری )
تماس تا یک هفته ۵۵۳۸۵۰۹۴
راسته دوزخانم،میاندوزکارخانم
راسته دوزخانم،میاندوزکارخانم

راسته دوزخانم،میاندوزکارخانم , واتوکارخانم جهت شلوارتریکو , فوری نیازمندیم – مترو نواب
۶۶۴۳۶۰۳۳
چرخکار مجلسی دوز
چرخکار مجلسی دوز

چرخکار مجلسی دوز , جهت مزون نیازمندیم , (محدوده عبدل آباد)
۵۵۸۶۲۱۹۰
تعدادی چرخکار خانم یا آقا
تعدادی چرخکار خانم یا آقا

تعدادی چرخکار خانم یا آقا , جهت دوخت سرویس کالسکه , با بیمه (محدوده شهر ری – ورامین)
۴ و ۳۶۲۳۹۴۰۲
به یک نمونه دوز مجرب مانتو
به یک نمونه دوز مجرب مانتو

به یک نمونه دوز مجرب مانتو , محدوده کرج نیازمندیم
۰۹۳۵۳۸۸۰۳۲۴
مزون چومس
مزون چومس

مزون چومس , چرخکار ماهر( مانتو مجلسی) , بابیمه‎ودرصد – خیابان انقلاب , ‎بین‎فردوسی‎ولاله‎زارنوساختمان , ‎بانک ‎مهراقتصاد ط ۳ واحد۷
۶۶۷۲۶۲۶۵ ۶۶۷۶۱۵۰۹
به تعدادی جین دوز و چرخکار
به تعدادی جین دوز و چرخکار

به تعدادی جین دوز و چرخکار , مسلط به راسته و میاندوز , نیازمندیم
۵۵۴۰۷۱۵۲
تعدادی چرخکار
تعدادی چرخکار

تعدادی چرخکار , خانم یا آقا جهت لباس مجلسی , نیازمندیم
۶۶۴۷۹۰۶۳_۰۹۱۰۲۲۵۲۱۶۴
به تعدادی وسط کار
به تعدادی وسط کار

به تعدادی وسط کار , و چرخکار خانم نیازمندیم ,
۵۶۴۹۴۵۰۷
به تعدادی چرخکار کاور دوز
به تعدادی چرخکار کاور دوز

به تعدادی چرخکار کاور دوز , کت و شلوار و وسط کار , نیازمندیم ( محدوده ابوذر – فلاح )
۰۹۳۵۷۵۰۳۳۳۷
خانم چرخکار سری دوز
خانم چرخکار سری دوز

خانم چرخکار سری دوز , نیمه ماهر , (حوالی میدان هفت تیر )نیازمندیم
۰۹۱۲۱۱۲۲۸۱۸ ـ ۰۹۱۲۱۲۵۹۵۸۴
راسته دوز خانم نیازمندیم
راسته دوز خانم نیازمندیم

راسته دوز خانم نیازمندیم , میدان فردوسی جنب داروخانه , رامین پلاک ۳ طبقه ۲
۶۶۳۴۳۲۶۳
خیاط ماهر آقا(تمام وقت)

خیاط ماهر آقا(تمام وقت) , ( فوری ) جهت تعمیرات لباس , خ فردوسی نوفل لوشاتو پ ۱۳ ط ۲
۰۹۳۹۲۱۷۷۳۹۸ ـ ۶۶۷۶۴۶۲۵
به تعدادی وسط کار
به تعدادی وسط کار

به تعدادی وسط کار , زیگزال دوز و راسته دوز خانم , در محیط زنانه نیازمندیم
۶۶۲۳۶۱۲۷
تعدادی راسته دوز،زیگزالدوز
تعدادی راسته دوز،زیگزالدوز

تعدادی راسته دوز،زیگزالدوز , ووسط کارخانم یا آقاجهت کار , تولیدی پوشاک بچه گانه نیازمندیم
۰۹۱۲۸۱۰۲۷۷۸و۵۵۸۲۲۴۶۱
تعدادی چرخکارراسته دوزماهر
تعدادی چرخکارراسته دوزماهر

تعدادی چرخکارراسته دوزماهر , ونیمه ماهر،زیگزاگ زن(خانم) , نیازمندیم(تهرانسر-تماس تا۲هفته)
۰۹۳۵۴۷۷۸۳۰۰
خیاط حرفه ای
خیاط حرفه ای

خیاط حرفه ای , جهت کار در مزون , نیازمندیم « تماس تا یکهفته »
۰۹۱۹۵۱۱۳۵۷۲ – ۴۴۸۵۹۱۷۷
چرخکار،زیگزال دوز
چرخکار،زیگزال دوز

چرخکار،زیگزال دوز , خانم وآقا( دوخت شلوار زنانه)حقوق , ۱م به بالا (زیگزاگ خطی ۳۰ تومان )
ترمینال خاوران ۰۹۳۶۳۵۸۷۸۶۱
تعدادی چرخکارراسته دوز
تعدادی چرخکارراسته دوز

تعدادی چرخکارراسته دوز , پیراهن وتریکوبچه گانه خانم , نیازمندیم تسویه هفتگی-مشیریه
۳۳۴۷۸۸۵۲
تعدادی چرخکار
تعدادی چرخکار

تعدادی چرخکار , مانتو دوز ماهر نیازمندیم , هفت تیر تماس تا یکهفته
۸۸۳۱۸۸۲۵
چرخکار و وردست چرخکارماهر
چرخکار و وردست چرخکارماهر

چرخکار و وردست چرخکارماهر , جهت دوخت لباس مجلسی , با بیمه نیازمندیم
۰۹۳۵۵۵۹۹۷۶۰
تعدادی چرخکار خانم ماهر
تعدادی چرخکار خانم ماهر

تعدادی چرخکار خانم ماهر , جهت تی شرت مردانه نیازمندیم
۷۷۶۱۰۴۷۷ ۳۳۹۳۴۹۲۴
چرخکار و وردست چرخکارخانم
چرخکار و وردست چرخکارخانم

چرخکار و وردست چرخکارخانم , جهت دوخت سرویس کالسکه , نیازمندیم
۸ و ۷۷۱۸۷۳۴۷
به دو نفر شلوار دوز پارچه ای
به دو نفر شلوار دوز پارچه ای

به دو نفر شلوار دوز پارچه ای , ماهر نیازمندیم
۷۷۶۴۰۰۹۳
به تعدادی راسته دوز ماهر
به تعدادی راسته دوز ماهر

به تعدادی راسته دوز ماهر , محدوده نبرد جنوبی خاوران , نیازمندیم
۰۹۱۹۹۶۵۳۷۵۰ ـ ۳۳۰۱۷۶۳۵
تعدادی چرخکار و وسط کار مانتو
تعدادی چرخکار و وسط کار مانتو

تعدادی چرخکار و وسط کار مانتو , و پالتو دوزی ،بدون دکمه،لایی , واتو با کاردائم وجای خواب(شهرری)
۵۵۹۷۶۳۴۰
به تعدادی چرخکار ماهر
به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخکار ماهر , مانتو ، پالتو نیازمندیم , (محدوده هفت تیر)
۰۹۱۹۸۷۳۱۱۰۴
شرکت وندا
شرکت وندا

شرکت وندا , چرخکار ظریف دوز زنانه , ماهر و باتجربه , با دستمزد عالی , با بیمه تامین اجتماعی , , خیابان جمهوری بین خیابان , ولیعصر وشیخ هادی پاساژ رویال , طبقه دوم
۶۶۴۱۵۱۲۹
تعدادی یقه دوز و چرخکار
تعدادی یقه دوز و چرخکار

تعدادی یقه دوز و چرخکار , (خانم یا آقا) جهت پیراهن مردانه , محدوده مترو دروازه دولت
۸۸۸۲۰۰۷۱
به تعدادی چرخکار ماهر
به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخکار ماهر , تریکودوز خانم نیازمندیم , (در محیطی کاملا زنانه)
۶۶۳۸۱۷۰۴
چرخکار زنانه دوز
چرخکار زنانه دوز

چرخکار زنانه دوز , خانم یا آقا نیازمندیم , حوالی زمزم
۵۵۸۲۰۴۶۵
تعدادی چرخکار مانتووکت شلوار
تعدادی چرخکار مانتووکت شلوار

تعدادی چرخکار مانتووکت شلوار , زنانه دوزمحدوده شهرری , نیازمندیم(تماس تا یک هفته)
۳۳۳۹۵۰۸۶
تعدادی چرخکارماهرونیمه ماهر

تعدادی چرخکارماهرونیمه ماهر , جهت کار در پرده دوزی , نیازمندیم
۰۹۱۲۳۲۴۱۶۷۳و۵۵۸۳۰۲۵۳
به تعدادی چرخکار ماهر
به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخکار ماهر , تریکو نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)
۶۶۷۳۵۶۰۱
چرخکار
چرخکار

چرخکار , جهت جزیره زیبایی کیش ,
۰۹۳۸۱۳۵۴۹۲۳
چرخکار راسته دوز،زیگزال دوز
چرخکار راسته دوز،زیگزال دوز

چرخکار راسته دوز،زیگزال دوز , خانم جهت کاردرتولیدی شلوارزنانه , تماس تایکهفته-افسریه۱۵متری سوم
۳۳۸۰۳۷۶۳
چرخکار خانم یاآقا ماهرو
چرخکار خانم یاآقا ماهرو

چرخکار خانم یاآقا ماهرو , وردست اتوکارخانم یاآقا ماهر , منطقه سلسبیل
۰۹۳۳۱۹۲۵۰۱۵
به تعدادی چرخکار
به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخکار , تریکودوز مردانه ماهر , نیازمندیم(اندیشه – فاز ۵)
۰۹۱۲۴۱۳۹۹۱۸
به یک خیاط خانم
به یک خیاط خانم

به یک خیاط خانم , محدوده المپیک , نیازمندیم
۴۴۱۶۹۵۱۵
پیراهن مبل امید
پیراهن مبل امید

پیراهن مبل امید , به تعدادی چرخکار خانم , نیازمندیم
۶۶۷۹۳۷۴۸ – ۶۶۷۹۲۹۹۶
تعدادی چرخکار و اتو کار
تعدادی چرخکار و اتو کار

تعدادی چرخکار و اتو کار , درمحیطی کاملا زنانه , محدوده شمیران نو نیازمندیم
۷۷۱۸۲۸۰۳
تعدادی چرخکار خانم یا آقا
تعدادی چرخکار خانم یا آقا

تعدادی چرخکار خانم یا آقا , جهت پالتو و بارونی نیازمندیم , ( محدوده شهرری )
۰۹۳۹۲۶۹۶۶۹۰
تعدادی پیراهن دوز
تعدادی پیراهن دوز

تعدادی پیراهن دوز , تنه دوزیقه دوز، مچ و دمپادوز , ماهرخانم و آقا – تماس تا یکهفته
(محدوده شهرری) ۳۳۷۴۶۳۰۵
خیاط ماهر
خیاط ماهر

خیاط ماهر , نیازمندیم
۰۹۱۹۳۱۶۴۰۱۲ ۴۴۱۵۶۱۳۲
چرخکار مانتو دوز
چرخکار مانتو دوز

چرخکار مانتو دوز , نیازمندیم ,
۸۸۳۰۹۴۸۲
به تعدادی چرخکارماهرخانم
به تعدادی چرخکارماهرخانم

به تعدادی چرخکارماهرخانم , جهت دوخت پالتو و مانتو , نیازمندیم-محدوده پاسداران
۰۹۱۲۴۳۳۸۱۶۵ – ۲۲۵۴۵۷۹۰
چرخکار ماهر زنانه دوز
چرخکار ماهر زنانه دوز

چرخکار ماهر زنانه دوز , در محیطی زنانه , نیازمندیم(تماس تایکهفته)
۷۷۲۹۶۳۶۰
تعدادی چرخکار زنانه دوز
تعدادی چرخکار زنانه دوز

تعدادی چرخکار زنانه دوز , خانم یا آقا حرفه ای , کار همیشگی، تسویه هفتگی
۶۶۴۹۷۶۷۲
به تعدادی خیاط مانتودوز
به تعدادی خیاط مانتودوز

به تعدادی خیاط مانتودوز , با جای خواب نیازمندیم , تماس تا ۱۰روز
۸۸۸۰۷۸۸۹
گروه پوشاک تولیکا
گروه پوشاک تولیکا

گروه پوشاک تولیکا , جهت تکمیل کادرالگوسازی , خودبه یکنفرمسلط به دوخت , و الگوسازی جهت همکاری در , واحدکنترل کیفی نیازمنداست
۵۵۳۶۶۵۶۵ ۵۵۴۸۰۱۵۶
چرخکار نمونه دوز
چرخکار نمونه دوز

چرخکار نمونه دوز , و مزون کار نیازمندیم , تماس تا یک هفته حوالی جمهوری
۶۶۹۷۷۶۶۷
راسته دوز ماهر تریکو
راسته دوز ماهر تریکو

راسته دوز ماهر تریکو , بچه گانه تیراژ۳۰۰۰ , کاردائم + حقوق عالی
۶۶۹۵۶۵۹۸ چرخکارخانم تریکودوز

چرخکارخانم تریکودوز , تسویه هفتگی کاردائم , خطی۳۰ تومان
رسالت ۷۷۲۷۳۸۱۴
به تعدادی چرخکار حرفه ای
به تعدادی چرخکار حرفه ای

به تعدادی چرخکار حرفه ای , جهت دوخت مانتو و پالتواسپرت , نیازمندیم – تسویه هفتگی
تماس تا یکهفته ۸۸۸۳۴۴۳۶
تعدادی چرخکار ماهر و
تعدادی چرخکار ماهر و

تعدادی چرخکار ماهر و , و وسط کار (آقا) جهت تی شرت مردانه , نیازمندیم تماس تا یکهفته
حوالی م امام حسین ۳۳۳۵۹۱۵۶
*به تعدادی چرخکار ماهر مانتو*
*به تعدادی چرخکار ماهر مانتو*

*به تعدادی چرخکار ماهر مانتو* , خانم نیازمندیم محدوده تهرانپارس , محیط زنانه
۰۹۰۱۲۷۴۳۲۸۸
تنه دوز و یقه دوز
تنه دوز و یقه دوز

تنه دوز و یقه دوز , سه سوزنه دوز ماهر نیازمندیم , تماس تایکهفته حوالی م امام حسین
۰۹۳۸۴۴۴۲۳۳۸
به تعدادی چرخکار ماهر
به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخکار ماهر , مجلسی دوز و مزدی دوز , نیازمندیم
۰۹۱۲۶۷۵۹۶۸۹ _ ۶۶۴۸۸۰۶۱
تعدادی خیاط ماهر
تعدادی خیاط ماهر

تعدادی خیاط ماهر , مجلسی دوز نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)
۶۶۴۷۷۳۲۲
تعدادی چرخکار و زیگزاگدوز
تعدادی چرخکار و زیگزاگدوز

تعدادی چرخکار و زیگزاگدوز , و اتو کارخانم محدوده هنگام , نیازمندیم
۷۷۱۳۹۵۳۵
چرخکارماهر و تنه دوز
چرخکارماهر و تنه دوز

چرخکارماهر و تنه دوز , خانم و آقا جهت تولیدی , پیراهن مردانه نیازمندیم
م امام حسین ۳۳۳۲۲۷۲۴
چرخکارماهر
چرخکارماهر

چرخکارماهر , جهت لباس مجلسی و عروس
۰۹۱۲۵۷۷۸۶۳۶ ۶۶۴۶۲۶۳۹
چرخکار ماهر و مبتدی(خانم)
چرخکار ماهر و مبتدی(خانم)

چرخکار ماهر و مبتدی(خانم) , جهت لباس مجلسی , آموزش رایگان – شرایط عالی
۶۶۹۷۹۰۸۲
به چندنفر چرخکار مسلط
به چندنفر چرخکار مسلط

به چندنفر چرخکار مسلط , به دوخت انواع مانتو , و وسط کار نیازمندیم
۲۲۷۵۳۷۹۰ و ۰۹۳۵۵۹۷۸۴۳۸
به تعدادی چرخکار
به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخکار , کت و مانتو کرپ دوز زنانه , نیازمندیم با جای خواب
۸۸۳۱۷۳۶۶
به تعدادی چرخکارنیمه ماهر
به تعدادی چرخکارنیمه ماهر

به تعدادی چرخکارنیمه ماهر , بسته بند و کمک برشکارخانم , محدوده تهرانپارس نیازمندیم
۷۷۳۲۷۷۰۷
به یکنفر نمونه دوزماهرمانتو
به یکنفر نمونه دوزماهرمانتو

به یکنفر نمونه دوزماهرمانتو , نیازمندیم ,
۸۸۳۱۴۹۰۲
به تعدادی راسته دوز خانم
به تعدادی راسته دوز خانم

به تعدادی راسته دوز خانم , تمیزدوز نیازمندیم , ( محدوده کیانشهر )
۰۹۳۶۸۳۵۸۶۷۰
تعدادی یقه دوز مچ
تعدادی یقه دوز مچ

تعدادی یقه دوز مچ , و دمپا دوز تنه دوز ماهر , خانم یا آقا نیازمندیم
۶۶۷۲۳۱۸۶
تعدادی کت دوز اسپرت
تعدادی کت دوز اسپرت

تعدادی کت دوز اسپرت , نیازمندیم , محدوده خاوران
۳۳۴۳۴۴۲۷
بتعدادی چرخکارماهرووسط کار
بتعدادی چرخکارماهرووسط کار

بتعدادی چرخکارماهرووسط کار , جهت کاردرتولیدی مانتوو , لباس زنانه – محدوده اسلامشهر
۰۹۳۵۹۴۵۰۴۹۵
چرخکار راسته دوز
چرخکار راسته دوز

چرخکار راسته دوز , ( غرب تهران ) , نیازمندیم
۰۹۱۹۴۲۵۴۳۵۴
چرخکار ، میاندوزکار

چرخکار ، میاندوزکار , و زیگزاگ دوز نیازمندیم ,
۰۹۳۰۵۸۰۳۹۱۹
به تعدادی تنه دوز
به تعدادی تنه دوز

به تعدادی تنه دوز , راسته دوز ماهر خانم , در محیطی کاملا زنانه , نیازمندیم , بین۳راه آدران و شهریار , با بیمه + نهار(تماس تا یکهفته)
۳ ـ ۶۵۷۶۸۶۸۱
به تعدادی۳سوزنه زن
به تعدادی۳سوزنه زن

به تعدادی۳سوزنه زن , وسط کار و یقه دوزوخانم یاآقا , نیازمندیم تماس تا۱هفته – افسریه
۳۳۸۲۰۹۷۷
به چند چرخکار ماهر خانم
به چند چرخکار ماهر خانم

به چند چرخکار ماهر خانم , جهت کار در مزون , نیازمندیم ( محدوده ستارخان )
۴۴۲۸۷۱۰۴
تعدادی سه سوزنه زن
تعدادی سه سوزنه زن

تعدادی سه سوزنه زن , ودگمه مادگی خانم یاآقاجهت ‎کاردر , تولیدی پیراهن مردانه اسپرت
۶۶۳۴۴۱۹۲
به تعدادی چرخکار و اتوکار
به تعدادی چرخکار و اتوکار

به تعدادی چرخکار و اتوکار , ماهر ترجیحا خانم نیازمندیم , محدوده خ پیروزی تسویه هفتگی
۰۹۱۰۱۵۳۷۹۰۰
چرخکار تنه دوز(حرفه ای )
چرخکار تنه دوز(حرفه ای )

چرخکار تنه دوز(حرفه ای ) , پیراهن اسپرت مردانه بامزدعالی , محدوده افسریه – تماس تا یکهفته
۳۳۶۵۶۹۲۸


استخدام خیاط زیگزاگ دوز

زیگزالدوز و راسته دوز با بیمه

زیگزالدوز و راسته دوز با بیمه , نیازمندیم ۴۵ متری گلشهر کرج
۰۹۱۲۴۶۱۷۸۶۴ – ۰۹۱۲۲۹۴۱۶۱۲ ۳۴۸۰۳۴۸۴ – ۰۲۶
تعدادی زیگزاگ دوز، راسته دوز
تعدادی زیگزاگ دوز، راسته دوز

تعدادی زیگزاگ دوز، راسته دوز , محدوده ۱۳ آبان نیازمندیم , آقایان با جای خواب
۰۹۱۲۴۹۱۲۷۸۲ – ۵۵۰۳۶۰۴۴
به تعدادی زیگزال دوز
به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , ماهر تریکو مردانه , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)
۶۶۴۸۳۵۲۸
زیگزالدوز ماهر وارد به
زیگزالدوز ماهر وارد به

زیگزالدوز ماهر وارد به , میاندوزکار و اتوکار ( آقا ) , جهت لباس بچه گانه نیازمندیم
۶۶۷۶۳۱۴۰
به یک نفر زیگزاگ دوز
به یک نفر زیگزاگ دوز

به یک نفر زیگزاگ دوز , ماهر نیازمندیم ,
منیریه ۵۵۴۸۷۷۶۳
تعدادی زیگزاگ دوز ماهر
تعدادی زیگزاگ دوز ماهر

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , خانم در محیطی زنانه , (محدوده جیحون)
۶۶۳۸۰۵۵۹
تعدادی زیگزال دوز
تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , و وردست چرخکار , و پادو خانم یا آقا نیازمندیم
۳۳۸۸۰۷۸۸
به تعدادی زیگزاگ دوز و
به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوزکار خانم تریکو بچه گانه , نیازمندیم (نازی آباد)
۰۹۳۵۶۴۱۱۳۹۹
زیگزاگ دوزآشنا به میاندوز
زیگزاگ دوزآشنا به میاندوز

زیگزاگ دوزآشنا به میاندوز , خانم یا آقا نیازمندیم , (ولیعصر-مولوی)،تماس تایکهفته
۵۵۳۷۷۰۵۱
زیگزاگ دوز ، میاندوز
زیگزاگ دوز ، میاندوز

زیگزاگ دوز ، میاندوز , اتوکار و وسط کار خانم و آقا , فوری نیازمندیم(تماس تا یک هفته)
۰۹۱۰۲۹۶۰۷۹۱و۳۳۵۴۰۷۲۹
زیگزال دوز ماهر تریکو زنانه
زیگزال دوز ماهر تریکو زنانه

زیگزال دوز ماهر تریکو زنانه , نیازمندیم , ( خطی ۴۳ )
۶۶۹۲۱۹۲۳
زیگزال دوز و چرخکار خانم
زیگزال دوز و چرخکار خانم

زیگزال دوز و چرخکار خانم , محیط مناسب – کار دائم , نبرد جنوبی – بلوار ابوذر
۳۳۷۲۹۷۰۱
به تعدادی چرخکار زیگزال دوز
به تعدادی چرخکار زیگزال دوز

به تعدادی چرخکار زیگزال دوز , میاندوزکار و وسط کار خانم , نیازمندیم
۰۹۱۹۷۵۶۶۹۴۵و۶۶۷۱۲۶۹۲
تولیدی پوشاک
تولیدی پوشاک

تولیدی پوشاک , تهرانپارس – باقری جنوب , – چرخکار،زیگزاگ دوز،میاندوز , (باتجربه و دوخت با کیفیت) , – وسط کارجهت بخاروبسته بندی , نیازمندیم
۷۷۰۶۳۲۴۱
میاندوز کار ماهر
میاندوز کار ماهر

میاندوز کار ماهر , آشنا به زیگزاگ , خانم یا آقا نیازمندیم حوالی انقلاب
۶۶۵۹۴۱۷۳
به تعدادی زیگزاگ دوزو
به تعدادی زیگزاگ دوزو

به تعدادی زیگزاگ دوزو , میاندوز کارماهر نیازمندیم , بابیمه،محدوده سه راه جمهوری
۶۶۴۸۳۸۴۴
زیگزال دوزماهر مسلط به
زیگزال دوزماهر مسلط به

زیگزال دوزماهر مسلط به , میاندوزکاری وراسته دوزخانم , جهت کار بچه گانه (مترو خیام)
تماس تا۱هفته ۵۵۱۵۲۴۲۶
به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر
به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , خانم جهت کار در کارگاه , نیازمندیم – محدوده شرق
۰۹۱۹۱۰۱۵۴۲۲ – ۷۷۲۱۳۴۸۰
میاندوزکارماهرتریکو
میاندوزکارماهرتریکو

میاندوزکارماهرتریکو , بچه گانه تیراژ۳۰۰۰ , کاردائم + حقوق عالی
۶۶۹۵۶۵۹۸
تعدادی زیگزاگ دوزومیاندوزکار
تعدادی زیگزاگ دوزومیاندوزکار

تعدادی زیگزاگ دوزومیاندوزکار , خانم در محیطی کاملا زنانه , نیازمندیم( حوالی خ قزوین،عباسی)
۰۹۱۹۰۵۹۴۲۵۵
زیگزال دوز ماهر تریکو

زیگزال دوز ماهر تریکو , جهت تولیدی تی شرت مردانه , حوالی میدان جمهوری نیازمندیم
۶۶۵۹۶۷۴۸ ـ ۶۶۹۰۷۹۱۷
زیگزاگ دوز خانم
زیگزاگ دوز خانم

زیگزاگ دوز خانم , ( مترو علی آباد ) ,
۵۵۰۵۹۱۵۱
زیگزالدوزماهرتریکو
زیگزالدوزماهرتریکو

زیگزالدوزماهرتریکو , بچه گانه تیراژ۳۰۰۰ , کاردائم + حقوق عالی
۶۶۹۵۶۵۹۸
تعدادی زیگزالدوز خانم
تعدادی زیگزالدوز خانم

تعدادی زیگزالدوز خانم , و چرخکار راسته دوز , درمحیطی زنانه نیازمندیم
تماس۳روز ۶۶۷۱۵۷۱۳
زیگزاگ دوزوچرخکارماهر
زیگزاگ دوزوچرخکارماهر

زیگزاگ دوزوچرخکارماهر , محدوده پیروزی مترو نبرد
۰۹۱۹۹۶۶۲۸۵۶ ۷۷۱۶۷۸۷۰
کارگرساده،اتوکار،زیگزاگ دوز
کارگرساده،اتوکار،زیگزاگ دوز

کارگرساده،اتوکار،زیگزاگ دوز , چرخکار و میاندوزکار خانم , محیط زنانه – حوالی اسکندری
۶۶۸۵۹۵۱۳
به یک زیگزالدوزآقادر
به یک زیگزالدوزآقادر

به یک زیگزالدوزآقادر , تولیدی لباس ورزشی نیازمندیم , حوالی جلیلی
۵۵۷۸۶۶۳۲
زیگزالدوز میاندوزکار ماهر
زیگزالدوز میاندوزکار ماهر

زیگزالدوز میاندوزکار ماهر , تریکو نیازمندیم , ( اندیشه فاز یک )
۰۹۱۲۰۲۵۲۵۳۸ _ ۶۵۵۷۸۷۰۰
به تعدادی زیگزالدوز خانم یا
به تعدادی زیگزالدوز خانم یا

به تعدادی زیگزالدوز خانم یا , آقا ترجیحامنطقه ۱۹ , نیازمندیم
۵۵۸۵۱۰۸۷


استخدام خیاط گوناگون

چرخکار خانم یا آقا

چرخکار خانم یا آقا , محدوده جنوب غرب نیازمندیم ,
۵۵۸۷۰۲۲۴
خیاط راسته دوز آقا
خیاط راسته دوز آقا

خیاط راسته دوز آقا , جهت مبلمان واقع در چهاردانگه , ترجیحا جوان نیازمندیم
۰۹۱۹۵۶۰۸۹۲۳ – ۵۵۲۶۶۵۲۰
خیاط ماهر کاور مبل
خیاط ماهر کاور مبل

خیاط ماهر کاور مبل , ۳روز در هفته , محدوده نارمک
۰۹۱۲۱۱۴۵۹۴۵
به تعدادی چرخکار گلدوزی
به تعدادی چرخکار گلدوزی

به تعدادی چرخکار گلدوزی , کامپیوتری با حقوق ثابت و , با جای خواب نیازمندیم
۶۶۹۶۷۲۰۲
یکنفر کیف ساز
یکنفر کیف ساز

یکنفر کیف ساز , جهت تعمیرات , نیازمندیم
۰۹۱۹۷۰۵۹۰۳۰ و ۴۴۲۶۰۶۹۲
به تعدادی سنگ دوز خانم
به تعدادی سنگ دوز خانم

به تعدادی سنگ دوز خانم , بسیار ماهر نیازمندیم ,
۸۸۸۴۴۶۲۸ ـ ۸۸۳۲۵۵۴۸
به یک دکمه مادگی دوز ماهر
به یک دکمه مادگی دوز ماهر

به یک دکمه مادگی دوز ماهر , آقا تریکو بچگانه , نیازمندیم.
۶۶۷۴۱۴۲۰
به یک خیاط خانم یا آقا
به یک خیاط خانم یا آقا

به یک خیاط خانم یا آقا , جهت پرده دوزی , نیازمندیم
۰۹۱۲۲۲۳۶۷۱۸و۶۶۸۳۷۲۱۷
به چندنفر چرخکار گلدوز
به چندنفر چرخکار گلدوز

به چندنفر چرخکار گلدوز , نیازمندیم
۰۹۱۲۶۴۷۰۸۲۲ ۵۵۵۰۲۸۷۲
به تعدادی چرخکار
به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخکار , ورزشی دوز نیازمندیم ,
۵۵۴۸۱۷۲۲
دوسوزنه دوزومادگی دکمه دوز
دوسوزنه دوزومادگی دکمه دوز

دوسوزنه دوزومادگی دکمه دوز , وتنه دوزویقه دوزخانم یا آقا , نیازمندیم محدوده افسریه – ولفجر
۳۳۸۲۰۳۶۲
به تعدادی خیاط راسته دوز
به تعدادی خیاط راسته دوز

به تعدادی خیاط راسته دوز , و کارگر ساده(آقا)جهت کار در , تولیدی تشک باجای خواب نیازمندیم
۰۹۰۱۷۳۰۱۰۴۹
تعدادی خانم جهت وردستی
تعدادی خانم جهت وردستی

تعدادی خانم جهت وردستی , و وسط کاری در کارگاه گلدوزی , باحقوق مکفی وبیمه (تماس۱۰به بعد)
۰۹۱۲۶۴۷۳۳۱۳ ـ ۸۸۸۳۶۴۰۲
به یک تزئین کار ماهر خانم
به یک تزئین کار ماهر خانم

به یک تزئین کار ماهر خانم , جهت گلدوزی، سنگ دوزی، , مروارید دوزی و … نیازمندیم، غرب
۰۹۱۲۶۸۰۰۰۳۰ و ۴۴۳۲۵۸۶۳
خیاط چرخکار جهت کاردر
خیاط چرخکار جهت کاردر

خیاط چرخکار جهت کاردر , تولیدی کمربند و یک وسط کار , نیازمندیم
۰۹۳۶۸۷۸۹۸۷۷
دگمه مادگی زن خانم
دگمه مادگی زن خانم

دگمه مادگی زن خانم , جهت تولیدشلوارفاستونی , نیازمندیم (خاوران)
۳۳۸۱۶۸۹۰
تعدادی خیاط ماهر
تعدادی خیاط ماهر

تعدادی خیاط ماهر , ووسط کارآقاجهت روکش صندلی , باکار دائم نیازمندیم( کیانشهر )
۰۹۱۲۱۹۵۰۶۱۷
به یک خیاط ماهر خانم
به یک خیاط ماهر خانم

به یک خیاط ماهر خانم , جهت کار در مزون زنانه , نیازمندیم، غرب تهران
۰۹۱۲۶۸۰۰۰۳۰ و ۴۴۳۲۵۸۶۳
به چند خانم یقه دوزماهر
به چند خانم یقه دوزماهر

به چند خانم یقه دوزماهر , و وردست یقه دوز نیازمندیم , (ته خط نازی آباد)
۵۵۴۴۱۳۵۰
تنه دوزفرنگی ماهر،خرج کارچین
تنه دوزفرنگی ماهر،خرج کارچین

تنه دوزفرنگی ماهر،خرج کارچین , خانم ویکنفرخانم جهت نظافت باحقوق , عالی نیازمندیم-تماس تایکهفته
۰۹۱۲۶۲۰۲۵۹۲ – ۸۸۷۳۹۰۲۵


استخدام خیاط وردست

وردست چرخکار با بیمه

وردست چرخکار با بیمه , خانم و آقا – محدوده آزادی , بدون جای خواب نیازمندیم
۶۶۰۳۱۹۴۸ – ۶۶۰۱۴۸۴۸
وردست خانم و راسته دوزخانم
وردست خانم و راسته دوزخانم

وردست خانم و راسته دوزخانم , و وسط کار خانم حوالی م خراسان , با بیمه تامین اجتماعی نیازمندیم
۳۳۰۲۷۷۶۴
به تعدادی خانم ، وسط کار
به تعدادی خانم ، وسط کار

به تعدادی خانم ، وسط کار , وردست،کارگرساده جهت تولیدی , لباس نیازمندیم (تماس تا ۲ هفته)
۸۸۴۰۸۳۲۷
تعدادی وسط کار و وردست
تعدادی وسط کار و وردست

تعدادی وسط کار و وردست , کارکرده خانم جهت کار در تولیدی , بچه گانه نیازمندیم
۶۶۹۷۳۴۷۶ _ ۶۶۴۷۷۲۷۶


پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

نه − یک =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تمامی حقوق این سایت برای پاژنگ محفوظ است طراحی ، پیاده سازی و مدیریت توسط : شرکت مهندسی صلایان - salayan.ir
رفتن به بالا